HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

XÃ VŨ MUỘN TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY NĂM 2024

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 16/2/2024 (tức ngày 7 tháng giêng, âm lịch), Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ...

KINH TẾ - XÃ HỘI

XÃ VŨ MUỘN TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC HỘI XUÂN NĂM...

Ngày 15/2/2024 (tức ngày mùng 6 tháng giêng âm lịch), UBND xã Vũ Muộn long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội xuân năm...

HOẠT ĐỘNG HĐND - UBND

VIDEO TUYÊN TRUYỀN - HOẠT ĐỘNG

CÁC VĂN BẢN, TÀI LIỆU

BẢN TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CHÍNH PHỦ SỐ 2 16/01/2024 Xem nội dung chi tiết tại đây

Bản tin Cải cách hành chính

Ban tin dien tu CCHC Chinh phu - So 03 - 2024