HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY

Vũ Muộn tổ chức tập huấn hè năm 2021

Ngày 10/6/2021 Đoàn Thanh niên xã Vũ Muộn phối hợp cùng Đoàn huyện, Đoàn Thanh niên xã Sỹ Bình, Đoàn Thanh niên xã Cao...

Kinh tế - Xã hội

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN PHỦ THÔNG

Sáng 09/5/2020, thị trấn Phủ Thông tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ...

HOẠT ĐỘNG UBND

Vũ muộn tổ chức kỳ họp HĐND khóa XX, nhiệm kỳ...

VŨ MUỘN TỔ CHỨC KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LẦN THỨ NHẤT KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026   Sáng 05/7/2021, HĐND xã Vũ...