HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

VŨ MUỘN TỔ CHỨC HỘI NGHI TỔNG KẾT 10 NĂM CHỈ...

Ngày 19/9/2023 Đảng ủy xã Vũ Muộn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 25 tháng...

KINH TẾ - XÃ HỘI

Thông báo công khai thủ tục hành chính xã Vũ Muộn

LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 2. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 3. LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM 4....

HOẠT ĐỘNG HĐND - UBND

VIDEO TUYÊN TRUYỀN - HOẠT ĐỘNG

CÁC VĂN BẢN, TÀI LIỆU