Ban chỉ đạo hè xã Vũ Muộn tổ chức tổng kết hè năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/ĐTN ngày 20/7/2022 về việc Hướng dẫn tổng kết hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư năm 2022 của Huyện đoàn Bạch Thông. Ngày 26/8/2022, Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Vũ Muộn đã tiến hành tổ chức tổng kết hoạt động hè cho thiếu nhi, tham dự buổi tổng kết có bà Đàm Thị Hành – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo HĐH hè, các thành viên ban chỉ đạo phụ trách các thôn.

Tại hội nghị, bà Nông Thị Bích đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn xã Vũ Muộn, trong gần 3 tháng tổ chức sinh hoạt hè các chi đoàn đã vận động được 10.895.000đ để tổ chức các đoạn hè cho các e thiếu nhi. Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng đã tổ chức Hội thi kiến thức hè năm 2022, triển khai cho thiếu nhi tham gia đảm nhận phần việc “Đường sạch ngõ sáng” quét dọn vệ sinh tại điểm sinh hoạt, tham gia quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vệ sinh, nhổ cỏ đoạn đường hoa;tham gia Hội thi Video clip thiếu niên nhi đồng giới thiệu, quảng bá du lịch huyện Bạch Thông năm 2022; tham gia thi vẽ tranh an toàn giao thông…

Tác giả: Văn Thông

Một số hình ảnh tổ chức các hoạt động hè năm 2022