Báo cáo Về việc rà soát thống kê gia đình người có uy tín thiệt hại do mưa bão

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây: document (47)