CÁC CHI BỘ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, trong tháng 6/2024 các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Vũ Muộn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí thường trực Đảng ủy và Đảng ủy viên phụ trách chi bộ, Chi ủy và toàn thể đảng viên của các chi bộ.
Tại hội nghị sơ kết các Chi bộ đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024; phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ quan, khách quan trên tất cả các lĩnh vực; Xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Thông qua báo cáo thu, chi tài chính Đảng 6 tháng đầu năm 2024.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, các đồng chí thường trực Đảng ủy đã thông tin những chủ trương lớn về phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong 6 tháng cuối năm 2024; ghi nhận và biểu dương những kết quả chi bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; đề nghị các chi bộ rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, xác định rõ những tồn tại hạn chế, vướng mắc và có các kế hoạch, giải pháp khắc phục, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu giao. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.
Toàn cảnh sơ kết 6 tháng đầu năm tại chi bộ Nà Kén
Đồng chí Nguyễn Vũ Mão phát biểu chỉ đạo tại chi bộ Nà Kén
Chi bộ Tân Lập sơ kết 6 tháng đầu năm
Vũ Mão