HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN GIÁM SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ VŨ MUỘN

Sáng ngày 25/10/2023, đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Thường trực HĐND huyện; đại diện một số phòng chuyên môn của huyện đã có buổi giám sát kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn xã Vũ Muộn.

UBND xã Vũ Muộn báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Qua giám sát cho thấy cấp uỷ, chính quyền xã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thông qua việc thành lập các Ban chỉ đạo, Ban quản lý từ cấp xã đến thôn. Công tác tuyên truyền vận động được thực hiện thường xuyên, chủ động trong cả hệ thống chính trị do vậy nhận thức của người dân được nâng lên từ đó từng nội dung được người dân hưởng ứng ủng hộ thực hiện. Qua rà soát đến nay xã Vũ Muộn đạt 10/19 tiêu chí; có 03 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới…Bên cạnh đó còn tồn tại: Nhận thức của người dân được nâng lên tuy vậy từ nhận thức đến hành động và quyết tâm thực hiện một số thời điểm chưa thực sự cao dẫn đến kết quả chưa cao. Kinh tế của địa phương chủ yếu là thuần nông, tuy nhiên việc thâm canh cây trồng chưa thực sự triệt để dẫn đến năng xuất chưa cao, hình thức sản xuất manh mún chưa hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, đảm bảo tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm thu nhập chưa thực sự cao và đảm bảo. Nguồn lực để thực hiện các tiêu chí còn ít. Sự vào cuộc, công tác phối hợp giữa các đoàn thể với UBND xã, các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã với thôn có lúc chưa thực sự nhịp nhàng…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới xã Vũ Muộn cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ; vai trò giám sát của HĐND xã trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Uỷ ban nhân dân xã quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng quy định, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ…/.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện