Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Vũ Muộn

Toàn cảnh tiếp xúc cử tri

Ngày 01 tháng 8 năm 2022, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn, bầu tại đơn vị huyện Bạch Thông đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông với hơn 60 cử tri tham dự. Tham dự chương trình tiếp xúc cử tri còn có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh, đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và các cơ quan đóng trên địa bàn, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Vũ Muộn và xã Cao Sơn.

Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo trước cử tri về Kết quả Kỳ họp lần thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành trước kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; phổ biến các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được thông qua tại kỳ họp thứ chín và vận động nhân dân thực hiện. Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã nghe 5 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó cử tri xã Vũ Muộn có ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét chi trả tiền bảo vệ rừng năm 2021, theo hợp đồng đã ký kết giữa Hạt kiểm lâm Bạch Thông với tập thể thôn và các hộ dân; đề xuất với các cấp xã, huyện, tỉnh về việc tìm các nhà doanh nghiệp đầu tư và bao tiêu sản phẩm tiềm năng cho người dân như: cà chua, hồi…; đề nghị cấp có thẩm quyền hàng năm thực hiện phân bổ sớm các nguồn vốn đầu tư cho địa phương. Cử tri xã Cao Sơn đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông từ trung tâm xã Cao Sơn đến thôn Nà Cáy đi qua địa phận xã Mỹ Thanh để thuận lợi trong đi lại của người dân và trong giao thương hàng hoá; tuyến đường 253B nhiều đoạn xuống cấp, được đơn vị Hạt quản lý đường sửa chữa, chắp vá nên mặt đường đi lại rất gồ ghề, đề nghị xử lý những đoạn hỏng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND xã Vũ Muộn, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông đã trao đổi và trả lời những ý kiến của cử tri theo thẩm quyền. Đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu và trả lời những ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời  chuyển những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri./.

Tác giả: Đàm Hành

Toàn cảnh tiếp xúc cử tri
Cử tri có ý kiến với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh