Hội Phụ nữ tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện Dự án 8 chương trình DTTS&MN tại xã Vũ Muộn

Ngày 24/11/2023, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn thành lập đoàn công tác do đồng chí Triệu Thị Thúy Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã kiểm tra phong trào, hoạt động công tác Hội, đặc biệt là việc thực hiện dự án 8 tại xã Sỹ Bình, Vũ Muộn, huyện Bạch Thông. Xác định rõ các chỉ tiêu dự án 8 và các chỉ tiêu của Hội đã thực hiện đạt, có chỉ tiêu vượt, các đơn vị cần tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua trong năm tiếp theo