Hội Phụ nữ xã Vũ Muộn tham dự cuộc thi Hội thi dân vũ trực tuyến

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội LHPN Trung ương về Hội thi dân vũ trực tuyến Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946- 27/3/2022), kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2022); Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021- 2030; triển khai Chương trình dân vũ, thể dục, thể thao quần chúng trong hội viên, phụ nữ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Hội Phụ nữ xã Vũ Muộn đã vận động hội viên tham gia tập luyện với 02 bài dự thi cụ thể: 01 bài mẫu theo quy định và 01 bài tự chọn.
Một số hình ảnh luyện tập tham dự Hội thi dân vũ trực tuyến do trung ương Hội phát động