Hội Phụ nữ xã Vũ Muộn tổ chức Lễ phát động truyền thông về xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Ngày 09/10/2023, Hội Phụ nữ xã Vũ Muộn đã tổ chức Lễ phát động truyền thông về xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2023. Tham dự Lễ phát động có bà Đàm Thị Hành – Phó Chủ tịch UBND xã, bà Hứa Thị Hiền – Chủ tịch Hội LHPN cùng 120 người dân cùng tham dự.

Toàn cảnh chương trình Buổi Lễ phát động

Tại buổi Lễ, bà Hứa Thị Hiền – Chủ tịch Hội LHPN xã đã phát biểu phát động truyền thông về xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2023.

Bà Hứa Thị Hiền – Đọc lời phát động chiến dịch truyền thông tại buổi Lễ

 

Truyền thông xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng là nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham gia diễu hành truyền thông về xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng trên địa bàn xã./.

Văn Thông