KẾ HOẠCH thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND xã năm 2023

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây: document (27)