KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND mở rộng, Thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ năm kỳ họp chuyên đề HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây: document (83)