Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Vũ Muộn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ VŨ MUỘN

1. Ông Đinh Quang Hoành – Chủ tịch MTTQ xã
2. Bà Hứa Thị Hiền – Chủ tịch Hội LHPN xã
3. Bà Nông Thị Bích – Bí thư Đoàn Thanh niên xã
4. Ông Đinh Quang Duy – Chủ tịch Hội Nông dân xã
5. Ông Đinh Như Phóng – Chủ tịch Hội CCB xã
6. Ông Đinh Như Dược – Chủ tịch Hội NCT xã
7. Ông Nông Thiêm Thời – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã
8. Ông Đinh Văn Du – Chủ tịch Hội Khuyến học xã