NHÂN DÂN XÃ VŨ MUỘN TÍCH CỰC GIEO CẤY VỤ MÙA

Nhân dân xã Vũ Muộn tích cực gieo cấy vụ mùa

Năm 2022, thực hiện theo kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, UBND xã đã chỉ đạo các thôn và nhân dân tích cực sản xuất vụ mùa. Tổng số diện tích đất ruộng toàn xã là 136 ha. Trong đó diện tích gieo cấy lúa mùa hằng năm là 123ha, những chân ruộng thụt nhân dân chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản, chân ruộng cạn trồng các loại cây màu khác đảm bảo sử dụng hết diện tích đất ruộng. Trước đó, UBND xã đã chỉ đạo các thôn thực hiện tốt công tác nạo vét kênh mương đảm bảo nước tưới tiêu cho đồng ruộng, hiện nay tại các cánh đồng bà con đang gieo cấy. Qua việc kiểm tra và thăm nắm tại các thôn, người dân chủ yếu sử dụng các giống lúa như: Khang dân (KD đột biến, KD 18), Việt lai 20, Hà Phát 3, HDT10, BQ, CNC11, Hương thơm số 1, Nếp 97, Khẩu nua lếch, Nhị ưu 63, Nhị ưu 838,GS9, 27P31, Ly2099, LB1601, Syn 98, Đại dương 1, hai dòng,… các giống lúa trên đều nằm trong cơ cấu giống của huyện, xã.

Hiện nay thời tiết rất thuận lợi cho việc gieo cấy, thời gian gieo trồng các loại cây xong trước ngày 20/7/2022. Đến nay số diện tích đã gieo cấy đạt trên 80%, hiện tại bà con nhân dân vẫn đang tích cực khẩn trương cấy số diện tích ruộng còn lại để bảo đảm đúng khung thời vụ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Nhân dân xã Vũ Muộn tích cực gieo cấy vụ mùa