PHONG TRÀO HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI

Thực hiện công tác xây dựng Nông thôn mới, trong thời gian qua xã Vũ Muộn tập trung xây dựng, nâng cấp giao thông nông thôn, đặc biệt là phát triển hệ thống đường nội đồng để phục vụ sản xuất, giúp người dân đi lại thuận tiện trong việc chở giống cây trồng, vật tư phân bón và thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp.
Trong ngày 7/11/2023 trong công tác xây dựng tuyến đường nội đồng Choóc Vẻn bà con nhân dân trong thôn đã đoàn kết, thống nhất hiến 1.500m2 đất để xây dựng tuyến đường, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới.
Một số hình ảnh tại thôn Choóc Vẻn:
Vũ Mão