THÔN ĐON QUẢN TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ VN xã về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023; sáng ngày 08/11/2023, Ban công tác mặt trận khu dân cư thôn Đon Quản đã tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.
Dự ngày hội có đ/c Phùng Đức Hậu, Ủy viên BTV, Phó CT HĐND huyện; đ/c Hà Thị Thùy, HUV, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đ/c Đinh Thị Mĩ, HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện, đ/c Nguyễn Minh Hằng, HUV, Trưởng phòng Nội vụ; đ/c Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng BDV Huyện ủy; các đ/c Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTQ, các ban ngành đoàn thể xã; Trưởng ban CTMT các thôn; chi bộ, ban công tác mặt trận và toàn thể nhân dân thôn Đon Quản; Dự và đưa tin cho ngày hội có phóng viên Trung tâm VTTT&TH.
Thôn Đon Quản gồm 50 hộ dân, trong năm qua thôn đã đoàn kết thực hiện tôt các cuộc vận động, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống khuyến khích làm giàu chính đáng, 46/50 hộ đạt gia đình văn hóa (92%), 8 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền, 01 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, thôn đạt khu dân cư văm hóa 7 năm liên tục.
Ngày hội diễn ra gồm 2 phần (phần lễ và phần hội). Phát biểu tại ngày hội đ/c Phùng Đức Hậu, Ủy viên BTV, Phó CT HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thôn đã đạt được trong năm 2023, đề nghị trong thời gian tới thôn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại hạn chế, đoàn kết, phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để nhân dân các dân tộc trên địa bàn thắt chặt tình đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, là chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để chung sức, đồng lòng, chung tay thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”.

Các vị đại biểu tham gia trò chơi thái chuối
Trò chơi đan lồng tại ngày hội
Lãnh đạo huyện tặng quà cho khu dân cư Đon Quản
Đồng chí Phùng Đức Hậu – Phó Chủ tịch HDNĐ huyện phát biểu tại ngày hội
Vũ Mão