Thông báo công bố dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Vũ Muộn

Xem chi tiết nội dung tại đây: document (70)