THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐỊA CHỈ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ XÃ VŨ MUỘN

TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI, GÓP Ý, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mọi cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh, kiến nghị về TTHC và việc thực hiện TTHC.

CÁCH THỰC HIỆN GÓP Ý, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ:

– Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn: Địa chỉ: Thôn Nà Khoang, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

– Số điện thoại đường dây nóng của UBND tỉnh Bắc Kạn: 02093.871.743

– Số điện thoại của UBND huyện Bạch Thông: 02093.850.650

– Số điện thoại chuyên dùng: 02093.850.820

– Địa chỉ hòm thư điện tử: ubndvumuon.bt@backan.gov.vn

– Truy cập vào địa chỉ:https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html

* CHÚ Ý: KHÔNG TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị