THÔNG BÁO Kết luận Hội nghị giao ban Đảng ủy tháng 10 năm 2023

document (43)