THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀM VIỆC VỚI XÃ VŨ MUỘN VÀ KHẢO SÁT QUY HOẠCH VÙNG KHAI THÁC ĐÁ TẠI THÔN NÀ KHOANG XÃ VŨ MUỘN

Sáng ngày 28/11/2023, đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Thu Trang – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi khảo sát quy hoạch vùng khai thác đá phục vụ sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ và thăm nắm tình hình phát triển kinh tế – xã hội tại xã Vũ Muộn. Tham gia cùng buổi khảo sát có đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ.
Tại buổi khảo sát, thăm nắm tình hình các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã được nghe lãnh đạo UBND xã Vũ Muộn báo cáo nhanh kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo phòng chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi, công tác chỉ đạo sản xuất vụ đông ở địa phương…
Tại buổi thăm nắm tình hình đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Thu Trang – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đoàn công tác cũng đã đi khảo sát, thăm nắm thực tế tại điểm có tiềm năng để tỉnh xem xét quy hoạch vùng khai thác, sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ, đồ lưu niệm… tại thôn Nà Khoang, xã Vũ Muộn.
Một số hình ảnh tại tại thôn Nà Khoang:
Vũ Mão