TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND XÃ VỚI THANH NIÊN XÃ VŨ MUỘN NĂM 2024

Chiếu ngày 30/5/2024, Ủy ban Nhân dân xã Vũ Muộn tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Vũ Muộn năm 2024 với chủ đề: “Thanh niên Vũ Muộn với khát vọng phát triển”.

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi đối thoại có 5 lượt phát biểu ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đại diện thanh niên trên địa bàn xã. Các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản tập trung vào nhóm vấn đề: định hướng, giải pháp hỗ trợ việc làm, phát triển kinh tế cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; cơ chế chính sách và giải pháp để thu hút lực lượng lao động đi làm ăn xa quay trở về địa phương phát triển kinh tế; định hướng, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, chăn nuôi theo hướng tập thể để nâng cao chất lượng sản phẩm và cơ chế hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp tại địa phương; vấn đề đảm bảo an toàn an ninh mạng cho người dân trong thời kỳ công nghệ số ngày càng phát triển…

Đồng chí Chủ tịch UBND xã phát biểu khai mạc hội nghị
Đồng chí Chủ tịch UBND xã giải trình một số vấn đề thanh niên đặt vấn đề

Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2024 đã được diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xây dựng và dân chủ, với sự tích cực hưởng ứng, tham gia đối thoại của đoàn viên thanh niên, giúp các đoàn viên thanh niên định hướng được hướng đi để phát triển bản thân tốt hơn…/.

Văn Thông