UBMTTQ XÃ VŨ MUỘN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ XÃ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Ngày 17/4/2024 tại nhà văn hóa xã, MTTQ xã Vũ Muộn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phùng Đức Hậu, Ủy viên BTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Hữu Khôi, Huyện ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể, đại diện các đơn vị đóng trên địa bàn, nguyên lãnh đạo UBMTTQ các thời kỳ, và 69 đại biểu chính thức.
Trong nhiệm kỳ qua Ủy ban MTTQ xã Vũ Muộn đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân; phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng; tập trung các hoạt động về cơ sở, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam cấp trên phát động.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. Từ chủ trương của Đảng, qua công tác tuyên truyền vận động đã trở thành hành động thiết thực của Nhân dân. Sau 5 năm Nhân dân đã đóng góp nhiều công sức, tiền của cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động “vì người nghèo” đã khơi dậy và phát huy trách nhiệm của cộng đồng với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn xã, Cùng với các cấp, các ngành của huyện kêu gọi ủng hộ tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp tết nguyên đán. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo sự quan tâm, hưởng ứng của người dân và có sức lan tỏa. Các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, rộng khắp thu hút đông đảo Nhân dân hưởng ứng.
Cùng với đó, vai trò của Ủy ban MTTQ trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được khẳng định. Phối hợp tổ chức giám sát, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân để lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị đề xuất của Nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền…
Đại hội đại biểu MTTQ xã Vũ Muộn lần thứ VII, với chủ đề “PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CHUNG TAY XÂY DỰNG XÃ VŨ MUỘN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI” là nội dung hết sức quan trọng, mang tính Đảng, tính Nhân dân sâu sắc.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch UBMTTQ huyện và đồng chí Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ xã trong nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đề nghị UBMTTQ khóa mới trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về chủ trương Đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương; Động viên Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng; Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện dân chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả, tránh hành chính hoá.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh “Thành công của phiên Đại hội trọng thể ngày hôm nay, chúng ta đánh giá Đại hội đã thành công bước đầu, còn một phần rất quan trọng là việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đã đề ra; Chỉ khi thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội chúng ta mới có thể đánh giá “Đại hội đã thành công tốt đẹp”.
Đại hội đã hiệp thương cử 32 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ khóa mới (khuyết 01 vị do thiếu nhân sự theo cơ cấu, sẽ kiện toàn khi có nhân sự); hiệp thương 6 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết Dự Đại hội MTTQ huyện Bạch Thông lần thứ XIII. Tại hội nghị lần thứ nhất, UB MTTQ khóa VII đã hiệp thương cử Đồng chí Đinh Như Phóng giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Đinh Văn Dương giữ chức vụ Phó Chủ tịch, đồng chí Hứa Thị Hiền, Ủy viên thường trực.
Dưới đây là một số hình ảnh tại đại hội:
Vũ Mão