Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tập huấn công tác TTND và GSĐTCĐ tại xã Vũ Muộn

Ngày 31/5/2022, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn công tác TTND và GSĐTCĐ tại xã Vũ Muộn.Tham dự hội nghị có bà Trần Thị Nhung – Phó Chủ tịch MTTQ huyện, ông Nguyễn Duy Chuyên – Ủy viên Thường trực MTTQ huyện, ông Đinh Quang Hoành – Chủ tịch UBMTTQ xã cùng hơn 50 thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng 03 xã Vũ Muộn, Cao Sơn, Sỹ Bình.

Tại hội nghị, các thành viên tham dự đã được ông Nguyễn Duy Chuyên – Ủy viên Thường trực MTTQ huyện thông qua qua một số nội dung như: Một số văn bản pháp luật văn bản mới có liên quan đến hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động, trao đổi những kinh nghiệm, kĩ năng trong hoạt động giám sát của Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Xử lý một số tình huống khi thực hiện nhiệm vụ…

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị và nâng cao kỹ năng giám sát và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào hiện thực cuộc sống của người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng về khiếu nại, tố cáo và chấp hành pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, qua lớp tập huấn này, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát ở cơ sở nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác TTND và GSĐT của cộng đồng…

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tác giả: Văn Thông