Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vũ Muộn tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 25/6/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vũ Muộn tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có bà Trần Thị Nhung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, ông Nguyễn Duy Chuyên – Ủy viên Thường trực MTTQ huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, Trưởng ban CTMT thôn cùng các ủy viên MTTQ xã.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ xã đã tiến hành kiện toàn Ủy viên UBMTTQ xã Khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 và thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022. đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ 2019-2024;báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ của chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Ngoài ra, tại hội nghị cũng đã thảo luận, chỉ ra những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở để từ đó có những biện pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn trong 6 tháng cuối năm 2022.

Tác giả: Văn Thông

Toàn cảnh sơ kết MTTQ xã Vũ Muộn