V/v thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản đợt 2- Khóa 2 năm 2022

document (10)