Vũ Muộn tổ chức Chương trình Đối thoại giữa Chủ tịch với Thanh niên xã năm 2022

Toàn cảnh Chương trình đối thoại

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 27/6/2022 của UBND xã Vũ Muộn về Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã với Thanh niên xã Vũ Muộn năm 2022. Ngày 29/7/2022, Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn đã tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với Thanh niên, tham dự đối thoại có ông Đinh Quang Trực – Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã, ông Đinh Như Hiếu – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã và Trưởng các đoàn thể xã cùng hơn 20 đoàn viên thanh niên tham dự.

Tại hội nghị đối thoại, các đoàn viên thanh niên đã đặt 08 câu hỏi liên quan đến những vấn đề cấp thiết hiện nay mà các đoàn viên thấy trăn trở, băn khoăn như: Tình trạng việc làm, vay vốn, vấn đề tham gia giao thông…

Ông Đinh Như Hiếu – Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND xã đã giải đáp những thắc mắc, những vấn đề liên quan mà các đoàn viên thanh niên đã đặt ra và đã trao đổi thêm một số vấn đề mà hiện nay các bạn đoàn viên thanh niên quan tâm.

Tác giả: Văn Thông

Toàn cảnh Chương trình đối thoại
Chủ tịch trả lời các câu hỏi của đoàn viên thanh niên