VŨ MUỘN TỔ CHỨC HỘI NGHI TỔNG KẾT 10 NĂM CHỈ THỊ 30-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày 19/9/2023 Đảng ủy xã Vũ Muộn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTQ các tổ chức hội đoàn thể, cán bộ, công chức xã, các Bí thư chi bộ, trưởng thôn.
Toàn cảnh hội nghị
Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet đã từng bước được nâng cao; đẩy mạnh tuyền truyền, giáo dục, vận động người sử dụng Internet tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, văn hóa ứng xử trên không gian mạng; nâng cao nhận thức, chủ động đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng và thường xuyên lan tỏa những thông tin tích cực trên báo điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.
Vũ Mão