Vũ Muộn tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, khóa XX HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 17/5/2024 của Thường trực HĐND xã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười, HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong hai ngày 05-06/6/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 03 tổ bầu cử số: 03 (Tân Lập – Nà Kén), 04 (Còi Có – Choóc Vẻn), 05 (Tốc Lù Lủng – Lủng Siên). Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã, các đại biểu ở tổ bầu cử, công chức chuyên môn và 120 cử tri ở các tổ bầu cử.

Toàn cảnh tiếp xúc cử tri tại tổ bầu cử số 03

Tại hội nghị, đại biểu HĐND đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại các điểm tiếp xúc, đã có 13 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực như: Lĩnh vực giao thông, thủy lợi, hướng dẫn thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chế độ chính sách…Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND xã giải đáp trực tiếp tại hội nghị và nhận được sự đồng tình cao của các cử tri. Các ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đã được tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết trong thời gian tới theo đúng quy định.

Kỳ họp HĐND xã lần thứ 10, khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 12/6/2024, việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp được thực hiện theo quy định.

Văn Thông